Wettelijke mededeling

Wij geven geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een product van deze site.

Deze mededeling is van toepassing op deze website www.kekkies.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze mededeling. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze mededeling, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kekkies zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kekkies niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kekkies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kekkies. Kekkies behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze mededeling, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze website en deze mededeling is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze mededeling zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.